Våra lösningar

Våra lösningar kännetecknas av flexibla och kostnadseffektiva produkter och system som anpassas efter våra kunders unika behov.
Här finner ni olika produkter inom larm- och kommunikationssegmenten.

Personsökare, personsökning
 • Garanterad leverans i realtid
 • Kostnadseffektiva lösningar
 • Mycket flexibla system
Läs mer >
Utalarmering av Räddningstjänst och Ambulans
 • Amsys 2020 RR (Rakel Ready)
 • Mer än bara utalarmering
 • Skräddarsydda funktioner
Läs mer >
Statusrapportering & navigation för Rakel
 • Marknadens största sortiment
 • 3 års fri kartuppdatering ingår
 • Passar alla validerade Rakelmobiler
Läs mer >
Amsys AIO Gränssnittsmodul
 • Helt unikt koncept
 • Egna logiska funktioner
 • Rakel, GSM, Tele, P-sök, VoIP, mm
Läs mer >
Larm, larmsystem & automatlarmsystem
 • Larmsändare
 • Larmmottagare
 • 24/7 Auto. larmförmedling
Läs mer >
School-Safe
Vi erbjuder två olika koncept:
 • School-Safe/R(akel)
 • School-Safe/T(OTR)
Läs mer >
Personlarm, ensamarbetslarm, överfallslarm & bråklarm
 • Via bärbara eller fasta larmsändare
 • Via Mobiltelefonnätverk
 • Via Rakel
Läs mer >