5

Tjänster

Vi är ett komplett företag, dvs vi säljer inte bara produkter utan vi erbjuder våra kunder Installation och driftsättning av produkterna/systemen, utbildning samt service och support

Installation

En ganska stor del av produkterna vi säljer kräver installation. Vi är flexibla och kan få detta utfört på något av följande sätt.

-Av vår egna utbildade installatörer, vi har även personal med mastbehörighet för antenninstallation
-Via vårt återförsäljarnät, via detta täcker vi i hela landet, dvs allt från Smygehuk till Treriksröset
-Vill ni själva utföra delar eller hela av installationen så går det naturligtvis fint

Utbildning/Kurser

Vi utför utbildning både på de system och produkter ni köper av oss.Vi har även ett schemalagt kursprogram, mer info kommer inom kort

Service och support

För ökad trygghet för er som kund så kan ni teckna serviceavtal med oss.
Ladda ner utkast till Service och Support avtal