toppbild_dummy_002

Kvalitetspolicy

Kvalitetetsmål

Som ledande systemintegratör ska Amity Systems leverera lösningar som uppfyller kundernas förväntningar, det ska vi göra i rätt tid och till rätt pris.

I praktiken innebär detta att Amity Systems kunder ska kunna lita på att överenskommen och förväntad kvalitet kommer att presteras av alla inom företaget.

Våra kvalitetsmål når vi genom att:

· uppfylla kundens behov, förväntningar och krav på ett effektivt och lönsamt sätt

· föreslå och motivera förändringar eller ersättningsprodukter då kundens önskemål inte bedöms vara bästa totalekonomiska val

· ständigt arbeta för förbättring och inte acceptera fel

· omedelbart åtgärda uppkomna fel och se till att de inte kan upprepas

· varje anställd tar ansvar för kvaliteten på sitt eget arbete

· varje anställd har kunskap och de hjälpmedel som krävs för att utföra ett felfritt arbete

· varje anställd kan påverka, förbättra och så långt som möjligt mäta effekten av sitt arbete

· våra egna högt ställda krav överförs på våra leverantörer