PageLines- Slider-1-Mats.jpg

Personsökning, personsökare

Vårt hjärta klappar lite extra för personsökning som är Amity Systems ursprungliga affärsområde.

Vi är Generalagent för Scope från England som har 25 år i branschen, vi har utvecklat en del produkter själva för att möta specifika krav på den Svenska marknaden, detta gör att vi kan erbjuda ett marknadens modernaste personsökningssystem. Personsökning kan användas i många tillämpningar, egentligen överallt där man behöver överföra information sekundsnabbt till en eller flera mottagare samtidigt. Det är inte vare sig speciellt svårt eller dyrt att installera sitt eget personsökarsystem.

Mer fördjupad information om personsökning och personsökare hittar du här

Nu slipper du läsglasögonen

Vi säljer personsökaren med marknadens största display, vi brukar säga till våra kunder inom Svensk Räddningstjänst att nu behöver ni inte ta på er läsglasögonen för att se vart det brinner.

Rakelpersonsökare

En produkt vi tror mycket på är en personsökare som går i Rakelnätet, den är ju egentligen en Rakelterminal utan talmöjlighet. Det går tom att skicka meddelanden från den.

Många personalkategorier behöver inte talfunktionen. Ta alla dom som har jour, förutom att vissa kan känna viss tveksamhet att behöva använda en apparat med så många funktioner så är det inte alltid bekvämt att behöva bära en Rakelterminal på sig. En Rakelpersonsökare är smidig och enkel att hantera. Nytt from slutet på 2012 är att en mycket förmånlig abonnemangsmodell nu finns, ett abonnemang kostar 150 kr/mån. Då får ni täckning över hela Sverige (exkl fjällvärlden), krypterad överföring, enkelt handhavande, lång (jämfört med andra Rakelterminaler) batterilivslängd. Dessutom är handhavandet enkelt, vilket minskar utbildningstiden.

Den har som option GPS, perfekt för personlarm.

Personsökare istället för trådlösa telefoner

En stor svensk fordonstillverkare var intresserad av utrusta all sin verkstadspersonal med personsökare istället för som idag trådlösa telefoner. Ska man vara ärlig så var nog inte den stora drivkraften att kommunicera sekundsnabbt som var det viktiga utan det skulle vara ett sätt att öka utnyttjandegraden på sin personal. De hade funnit att mycket värdefull tid gick bort till telefontid, mycket tjänsterelaterade samtal såklart men även en viss mängd privatsamtal. Man hade tänkt att sätta upp telefonkurar med glasväggar i fabriken, dit man skulle gå för att besvara en sökning. Genom att synliggöra den som pratar i telefon så var tanken att man skulle minska spilltiden som ju faktiskt ett privatsamtal innebär.

Användningsområden för personsökare

En personsökare är ett utmärkt verktyg i många fall. För räddningstjänst och ambulanssjukvård för att på ett tydligt sätt få information vad som hänt och var det hänt, allt i klartext på en personsökare, inom sjukvården, på restauranger, kocken kan enkelt meddela serveringspersonalen att maten är klar. Ett personsökningssystem är även ett utmärkt hjälpmedel på hotell, det är ett enkelt sätt att skicka personsökningsmeddelanden till personalen, individuellt eller till en grupp.

Inkoppling mot andra system

Systemet kan kopplas till dörrklockan eller till strömbrytaren vid receptionsdisken som vid aktivering skickar sökning till rätt personsökare. Personal i utsatt miljö kan enkelt utrustas med antingen dold larmknapp eller sändare för ensamarbete, man kan på ett diskret och tryggt sätt påkalla uppmärksamhet.  Ett annat område är telemetri, våra personsökningsystem kan på ett kostnadseffektivt sätt styra, reglera, skicka driftslarm mm.

Personsökningssystemet kan kopplas till: telefonsystemet, centralapparater, givare och sensorer Systemet kan enkelt utrustas med batteriback-up, så att viktiga meddelanden kan skickas ut till personsökare oberoende av yttre strömförsörjning.

Vilket annat system kan skicka över obegränsat med processinformation/larm direkt till ”fickan” till berörd personal, detta för en driftskostnad för systemet på några 100-lappar per år ?
Dessutom kan om man så vill skicka larmet till 100-tals personsökare som alla startar i samma ögonblick. Inom industrin finns många tillämpningsområden läs här hur Nord-lock löste sitt behov av processövervakning med hjälp av personsökare