14

Miljöpolicy

Miljöfrågor berör oss alla på olika sätt, Amity Systems drivs i enlighet med gällande miljöförordningar. Vår verksamhet har liten påverkan på miljön, trots detta är vår ambition att minska denna påverkan. Amity Systems återvinner papper och kartong. När så är möjligt används mottaget emballage för utgående gods. Vi sorterar elektronikskrot för att sedan lämna detta till destruktion/återvinning.