6

Larm. larmsystem & automatlarmsystem

KLÖS, Kommunalt Larm och ÖvervakningsSystem

Vi har produkter för hela kedjan inom larmsystem & larmöverföring (larmsändare, larmmottagare och programvara för att hantera larmhändelser).

— K L Ö S, kommunalt larm och övervakningssystem, fungerar naturligtvis i andra tillämpningar.

KLÖS hanterar hela larmkedjan allt från larmsändare till den åtgörare/resurs som ska ha larmet.
Systemet hanterar larmet och distribuerar det till rätt resurs automatiskt 24/7 enligt en förprogrammerad larmprofil. En larmprofil kan innehålla

Larmsändare

Larmsändarna som ju är en viktig del i ett larm, larmsystem kan vara befintliga ”uppringare”, mobila trygghetslarm, moderna IP-larmsändare mm, mobiltelefoner som är programmerade att skicka in larm vid behov och mycket mer.

Vi levererar moderna IP-larmsändare av flera olika fabrikat med möjlighet att skicka och ta emot information via fyra olika oberoende vägar (IP, GSM/GPRS, Tele och Rakel). Larmsändaren finns i olika nivåer för att svara mot användarens behov – från en enkel larmsändare till en komplex kommunikationscentral/larmsystem.

Systemet hanterar i princip alla typer av larm, man kan med andra ord få ett uppgraderat larmsystem med bibehållna larmsändare som skickar larm till ett eget larmsystem.

Med ett larmsystem med larmsändare som kommunicerar över IP spar man in kostsamma abonnemang för larmöverföringen.
Ett eget automatlarmssystem är en investering med kort pay-back time

Nytt sätt att hantera tidskrävande provlarm

Under 2014 har vi utvecklat ett helt nytt sätt att sköta om provlarm som inte kräver att centralsystemet bemannas, läs mer om detta här.

Koppling mot räddningstjänstens utalarmeringssystem

K L Ö S kan kopplas  till alla fabrikat av utalarmeringssystem som har Rakelanslutning vilket antagligen är alla.

Naturligtvis kan systemet även integreras mot vårt utalarmeringssystem, Amsys 2020 RR för ytterligare funktionalitet
En kommun som väljer detta larmsystem kan ex. få ett eget brandlarm att starta utalarmeringssystemet Amsys 2020 RR, vilket aktiverar ex. Stort Larm hos den den egna räddningstjänsten.

Detta sker automatiskt/sekundsnabbt och har man någorlunda moderna centralapparater anslutna till sitt larmsystem så kan information ända ner till detektornivå skickas ut från det egna överordnade larmsystemet.

Kontakta oss, vi kan det här med larm.

Ladda ner en samlingsbroschyr över KLÖS konceptet