4

Ensamarbetslarm, personlarm, bråklarm och överfallslarm

Dom flesta organisationer har personal som arbetar ensamma antingen heltid eller periodvis. Dessa personalkategorier är utsatta om något händer dem och har behov av personlarm.

Nedan följer ett antal olika personalkategorier som i mindre eller större utsträckning har ensamarbetande personal och som många gånger har behov av personlarm,ensamarbeteslarm, överfallslarm eller bråklarm. Skillnaden mellan överfallslarm och bråklarm kan beskrivas som att bråklarm larmar kollegor i närheten utan att märkas i utrymmet där larmet utlösts. Ett utlöst överfallslarm går direkt till larmcentral.

Exempel på personalkategorier/personlarm

–          Skiftarbetare och lagerpersonal

–          Personal inom socialtjänst

–          Butikspersonal

Vi har ett antal olika system som passar i princip alla områden.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverket har reglerat vad som gäller:

  • För ensamarbete. Läs mer här
  • För arbete där hot eller våld kan eller kan riskera förekomma. Läs mer här

Två grundläggande principer…

Överföringen av larmet från den som larmar till en mottagare kan antingen ske via mobiltelefonnätverk eller egen sändare/mottagare.
Var och en har sina för respektive nackdelar.

Mobiltelefonnätverk/Rakel

Använda mobiltelefoninätverk gör ju att man röra sig i princip över hela landet, nackdelen är att täckningen inte är 100%ig och att larmet kan ”försvinna” på vägen. Dessutom får man ju som bekant betala för abonnemanget. Men passar bra i många sammanhang, vi har valt att marknadsföra en bra GSMlarmsändare från Teltonika.

Men det finns nu ett mycket säkrare sätt att föra över larmet och det är via Rakel. Vår Rakelpersonsökare TME-260  är en mycket uppskattad produkt för just personlarm. Den larmar via knapptryckning eller man-down funktion via det säkraste trådlösa nätet som finns idag nämligen Rakel, för att få nyttja Rakelnätet så måste du ansöka om en licens.

Team on the run

Det som kommer mer och mer nu är att ha sitt personlarm som en app i sin mobiltelefon, med den kan man skicka personlarm till en eller flera och använder man den trådlösa larmknappen kan det hela ske väldigt diskret utan att behöva ta upp telefonen.Fördelen är dels kostnadsaspekten men även att man oftast alltid har sin telefon med sig, nackdelen är att den inte (åtminstone inte än) har inbyggt man-down funktion.
Vid larm så ser man (och även övrig tid) mobiltelefonens GPSposition, men låt oss säga att ensamarbete utförs i källarutrymmen mm där det inte finns GPStäckning. Det är faktiskt inget stort problem, man ser ju senaste GPSpositionen som telefonen registrerat, och man kan enkelt komma i kontakt med personen som larmat via walkie-talkie funktionen. Kan personen inte svara så kan man enkelt använda walkie-talkie funktionen och med hjälp av hörseln lokalisera var personen befinner sig utifrån senaste registrerade position.

System med egen sändare/mottagare

Fungerar utan att vara beroende av ett mobiltelefonnätverk, man äger sin egen utrustning och vet att larmet når fram, Nackdelen är att det är svårt/dyrt att positionera inomhus eftersom signalerna från GPS-satelliterna har svårt tränga in inomhus. Vi har valt en annan väg där positionering krävs, och det är att använda Amsys AIO som mäter bl.a signalstyrkan från larmsändaren. Det ger oftast en tillräckligt bra position för att snabbt kunna lokalisera den som larmat via sitt personlarm. Läs mer i vårt applikationsexempel.

Personlarmssändare

Rakellarmsändare MPA personlarm   Oelmann   Överfallslarmknapp

samlingbild larmsändare copy

Larmet sänds trådlöst till en larmmottagare som larmar via siren, uppringare eller annan enhet ex. larmcentral. Vissa av våra typer kan även sända med den larmandes position.

Personlarmet MPA

Personlarmet larmar om någon rycker den från personen  eller manuellt via knapptryckning. Den kan även skicka batterilarm (inaktivitetslarm, som option)

Överfallslarmknapp

Personlarmet larmar manuellt via knapptryckning. Den kan även skicka batterilarm

Oelmann 

På senare tid har denna sändare blivit alltmer populär. Den utrustas med optioner för att sända larmet via GSM-nätet.Den har enormt många funktioner som fallarm, GPS mm. Kontakta oss så berättar vi mera

Rakellarmsändare

För sändning av larm i det mest säkra nät som finns – Rakel. Den har falllarm, GPS, mm.

Larmmottagare

Många alternativ står till buds:

  • Eller så kan personlarm  skickas till en fast mottagare som kopplas till siren, larmsändare som skickar larm till larmcentral eller direkt in i vårt överordnade system KLÖS.
  • Personlarm kan skickas till Amsys AIO som kan behandla larmet och skicka larmet till GSMringlistor, Rakel, larmcentral, personsökare mm. Även positionering kan göras. Detta är ett helt unikt koncept,  se applikationsexempel kontakta oss för mera information och hur vi kan skräddarsy ett system just för er.
  • Till datorer anslutna i ert nätverk, WS-Alarm ser till att ett popupfönster kommer upp på anslutna datorer
  • Eller så kan personlarm skickas som en kombination till olika larmmottagare