Lär dig mer om utalarmeringssystemet genom att titta på dessa videosekvenser

 

Video 1 (ny);Framtidens utalarmeringssystem för räddningstjänst och ambulans

http://www.youtube.com/watch?v=6IXc8noaPXc

Video 2;Beskriver övergripande hur systemet fungerar (blockschema)

Video 3,för dig som fördjupa dig ytterligare i systemet och dess möjligheter

Video 4, fortsättning på video 3

Läs historien om hur systemet blev till

Bakgrund Rakel

RAKEL är en förkortning för radiokommunikation för effektiv ledning. RAKEL är ett digitalt radiokommunikationssystem som ska användas av Sveriges skydds- och säkerhetsmyndigheter, däribland polis, ambulans och räddningstjänst.

Systemet ska underlätta samverkan inom och mellan organisationerna vid insatser och i det dagliga arbetet.
I december 2003 beslutade riksdagen om utbyggnad och finansiering av RAKEL-systemet.
RAKEL-systemet baseras på TETRA-teknik som kan jämföras med vanlig mobiltelefoni. Skillnaden är att TETRAtekniken (Terrestial Trunked Radio) är speciellt utvecklad och framtagen för att tillgodose de speciella säkerhets- och funktionskrav som ställs av professionella användare inom skydds- och säkerhetsmyndigheter. Digital ljudkvalitet, säker överföring av ljud, data och bild, kryptering och pålitliga reservsystem är exempel på funktioner som är av kritisk betydelse för samverkan inom och mellan myndigheterna. Meningen är att RAKEL genom snabbare och säkrare kommunikationer ska bidra till att rädda liv och egendo