banner-Stefan_Mats

Oanade möjligheter med Rakelklart utalarmeringssystem

Stefan Karlsson, Räddningschef i Västerbergslagens
Räddningstjänst (Ludvika) berättar:

”Vi har länge haft som avsikt att investera i ett nytt system för utalarmering från SOS Alarm till
oss på räddningstjänsten i Ludvika. Vårt befintliga system har fungerat bra men det började bli
ålderstiget. Vi letade efter ett modulbaserat system där möjligheten att integrera systemet
med Rakel var viktigt för oss. Vi letade runt på marknaden ett tag bara för att finna att ett sådant
system inte fanns.

Tekniksprånget

Efter en del sökande kom vi i kontakt med Amity Systems som både verkade ha grundförutsättningarna
för att kunna leverera vad vi önskade och hade resurser att kunna utveckla ett system enligt våra
önskemål. Amity Systems var den leverantören som hade den i våra ögon mest genomtänkta
planen hur Rakel skulle integreras in i utalarmeringssystemet. En mycket viktig parameter för oss
var att Amity har tillgång till en systemkomponent (Amsys AIO) som ursprungligen har utvecklats för den
finska motsvarigheten till Rakel (Virve). Denna komponent hade det vi önskade när det gäller
bl.a Rakelkompabilitet och mycket mer. Eftersom Virve startades upp åtminstone 5 år före
Rakelsystemet så gavs här möjligheten att ta ett rejält tekniksprång med en i grunden genomtestad
produkt”. Vi önskade dessutom ett eget system för mottagning av larm från våra kommunala fastigheter,
även detta gick fint att integrera i det nya systemet.

Nytt system utan kostnad

Egentligen kan man säga att det vi sparar genom att ta emot våra egna larm betalade hela vårt nya
system.

Vi har 5 st brandstationer och vid ett brandlarm från en av våra kommunala fastigheter skickas larmet
automatiskt till rätt brandstation. Även inbrottslarm och tekniska larm hanteras i systemet
som skickas till rätt resurs. Det sparar tid och som sagt inte minst pengar åt oss”.

Nu riskerar vi inte längre att få ”öar” av system berättar Stefan vidare. ”Hade vi levat kvar med
det gamla systemet så hade vi haft ett utalarmeringssystem och ett system för annan
kommunikation, samt troligen ett system för automatlarmsmottagning. Nu har vi fått ett komplett
integrerat system. Vi kan få ut både 112 larm och egna larm till personsökare, GSM telefoner
och Rakelterminaler. Dessutom till dess att Rakel är infört fullt ut hos oss så finns möjligheter
att ett inkommet larm automatiskt startar upp våra analoga Auroror. I vilket fall som helst så skulle
vi ändå snart bli tvungna att byta ut eller modifiera systemet, då länsbasnätet läggs ner.

Tänk att kunna vara ute på en skadeplats och via Rakel kunna aktivera personsökare hos en annan
av våra brandstationer, helt ovärderligt.

Styr systemet via Rakel

I princip så går hela systemet faktiskt att styra via Rakel. Systemet har vidareutvecklats under våren,
ganska ofta har vi eller Amity Systems haft önskemål om att införa nya funktioner i systemet.
I 9 fall av 10 så har det räckt att Amity via fjärraccess har ändrat i systemet. Så enkelt och smidigt !
Helt unikt att kunna införa ny funktionalitet på det sättet.Stefan berättar även att systemet ger oanade
möjligheter vilka Räddningstjänsten i Ludvika bara har börjat att utnyttja.Vi kan få ut våra larm på många olika sätt,
men nu även via Rakel som vi anser som nödvändigt

Lär dig mer om systemet genom att titta på dessa videosekvenser

(Bild ovan; Stefan Karlsson tar emot systemdokumentationen från Mats Enbom Amity Systems)