Southern Lehigh Intermediate school in Center Valley, Pennsylvania

 

School-Safe

Fram tills nyligen har det inte funnits något riktigt bra sätt för en lärare att sekundsnabbt och säkert ska kunna skicka meddelanden till alla andra lärare på skolan vid extraordinära händelser.

Amity Systems AB har i samarbete med några av landets skolor nu tagit fram en eller faktiskt två olika lösningar för att lärare sekundsnabbt ska kunna skicka meddelanden till alla andra lärare på skolan. Vid extraordinära händelser kan detta ha en kraftig påverkan på händelsens utgång.

 

Dom olika lösningarna kallas School-Safe/T och School-Safe/R

 

School-Safe/T(OTR)

image-for-resellerDom flesta väljer denna version, detta beroende på att School-Safe/T appen installeras på befintliga mobiltelefoner och att det är ett  billigt sätt (några tior/månad) att få ett säkert och smidigt kommunikationverktyg. Det ska inte förväxlas med andra gratisappar utan den här är utvecklad för kritisk verksamhet med tanke på säkerhet mm.
Förutom att skicka larm kan den användas för meddelandehantering, kommunikationsradio, telefon och mycket mera.

School-Safe/R(akel)

tme260-med-antenn-o-rod-larmknapp2-copy

Det säkraste alternativet.  Man trycker på EN fysisk knapp och larmet sänds till hela gruppen. Tack vare den fysiska knappen kan man skicka larmet utan att behöva ta upp och titta på enheten. I en stressad situation är det enklare att bara behöva trycka på en knapp.

Läs mer om:

Ladda ner produktblad för School-Safe/R(akel)

Ladda ner produktblad för School-Safe/T(OTR)

School-Safe/T(OTR)

School-Safe/ T(OTR) kräver ingen annan hårdvara än en smartphone eller surfplatta.  Lösningen öppnar upp möjligheter inte bara för larm utan även för effektiv samordning och smidigt samarbete, både i dagligt arbete, på aktivitetsdagar då lärare och elever är utspridda på olika platser och vid en oväntad nödsituation. All kommunikation är säker genom kryptering så att inte obehöriga kan avlyssna eller kapa information. Kommunikationen kan ske 1:1 eller till många mottagare.. Vid t.e.x. ett larmläge eller en utflykt kan varje lärare ex.  snabbt rapportera tillbaka vilka elever som man har samlade hos sig.

Central administration så användarna behöver ex.  inte lägga till nya kontakter utan det sköts centralt. Här definierar man även samtals och larmgrupper t.ex. ”All personal”, ”Alla administratörer”, ”Alla lärare”, ”Arbetslag Språk” o.s.v. All kommunikation styrs så att man når rätt målgrupp.

En app, flera kommunikationsmöjligheter:

School-Safe/T ger dig flera kommunikationsmöjligheter. Det går bara att kommunicera mellan dom som är registrerade i systemet för att inte riskera informationsläckage. Man kan antingen använda en Walkie-Talkie-funktion där man håller in en knapp då man talar, ringa via internet som gruppsamtal eller skicka textmeddelanden. Det går även att skicka filer i form av foton, dokument eller annat. Det går också att se en användares position. Man kan även ha videosamtal. Vanlig telefoni kan också användas från appen med fördelen att man direkt hittar telefonnumret även om man själv inte registrerat det.

Enkelt och diskret

Nu finns det ett säkert sätt att påkalla uppmärksamhet.  När man trycker på larmknappen så överförs larmet direkt till samtliga School-Safe/T-enheter som ska ha larmet. Larmmeddelandet kan ex. vara ”Hot om våld, lås in dig och dina elever och invänta vidare instruktioner”.

School-Safe/R(akel)

De små och smidiga School-Safe/R-enheterna bärs på kroppen (likt en personsökare) och kräver inga installationer eftersom de kommunicerar med varandra via det befintliga Rakelnätet.
Vid upptäckt av hot eller fara behövs endast en knapptryckning på School-Safe/R-enheten för att den sekundsnabbt skall skicka ett förvalt meddelande till alla andra School-Safe/R-enheter på skolan.
Amity Systems School-Safe/R-enheter:
– Kan både skicka och ta emot viktig information. Varje organisation bestämmer själva vilka färdiga meddelanden som de vill ha som
snabbval. Med ett knapptryck skickas meddelanden till enskilda individer eller förutbestämda grupper.
– Programmeras med lämplig larmtyp (ljud/ljus/vibration för att personalen på ett snabbt och säkert sätt skall kunna påkalla
omgivningens uppmärksamhet utan att larmet skapar onödig uppståndelse.
– Har även möjlighet att använda GPS-positionering, vilken visar den plats som larmet har skickats ifrån.
– Kan blixtsnabbt skicka förutbestämda meddelanden till larmcentral och/eller väktare.

Enkelt och diskret

Nu finns det ett säkert sätt att påkalla uppmärksamhet utan att för den skull
påkalla onödig uppmärksamhet. Ingen fast installation är nödvändig utan personalen bär en liten smidig School-Safe/R-enhet på sig.
När man trycker på larmknappen så överförs larmet  typiskt  inom 1 sekund samtidigt till samtliga School-Safe/R-enheter som ska ha larmet.
Dessa får ett meddelande som t.e.x. ”Hot om våld, lås in dig och dina elever och invänta vidare instruktioner”.
Samtidigt kan det skickas ett larm till extern mottagare.

 

Säker larmöverföring i Rakelnätet

Lösning är extremt säker i och med att Rakelnätet som är Statens nät för kritisk kommunikation används för larmöverföringen.
Det är samma nät som ex. polisen använder för sin kritiska verksamhet.
School-Safe/R-enheten använder tvåvägskommunikation och kan förutom att använda för larm även användas för att
sända och ta emot andra förprogrammerade meddelanden till såväl separata
enheter såväl som till grupper. Man kan ha ställbara ljud och ljusprofiler och/eller vibration
beroende på situationen. Larmen skickas med olika prioritet, användaren kan själv tysta olika larm men brand och överfallslarm larmar alltid oberoende av inställningarna.