Amsys AIO

Amsys AIO är vår ”Schweiziska armekniv” i elektronikutförande.

Med hjälp av logiska kommandon skräddarsyr vi ett system åt er.

Kontakta oss för en presentation om du vill lära dig mer.

 

Automatlarmssystem, KLÖS

Vi är experter på att koppla samma befintliga larmsystem med larmutskick och styrning över Rakel

Personlarm

Personlarm skapar trygghet

Våra produkter för personlarm skapar trygghet för personal som kan utsättas för risker i sitt arbete. Risker kan vara relaterade till olyckor, överfall eller hot och kan förekomma vid ensamarbete eller där någon form av riskfyllt arbete utförs t.ex. socialarbetare, hemtjänstpersonal, skogsarbetare, linjearbetare, veterinärer m.fl. I dessa fall är det mycket viktigt att personalen kan känna trygghet via sina personlarm och att de snabbt kan få hjälp vid en eventuell nödsituation.

Vi levererar olika typer av personlarm.
– GSM larmsändare
– Rakellarmsändare (eg. Rakelpersonsökare)
– Larmsändare i eget nät som är oberoende av GSM och/eller Rakeltäckning)
– Via sin vanliga mobiltelefon som man aktiverar system (AIO) via ett SMS och avaktiverar med ett annat SMS

Larmsändaren skickar sedan larmet direkt eller indirekt till larmcentral, GSM och eller Rakelterminaler, aktiverar en lokal siren/blixtljus

Personsökare

Personsökarsystem

Ett personsökningssystem består av en eller flera sändare och personsökare som tar mot sökningar. Ett system konfigureras och byggs upp utifrån varje kunds krav på önskad funktion och prestanda.

Vi levererar allt inom personsökning, från det lilla systemet med en batteridriven sändare och en sökare till komplexa sjukhussystem och till större industrier. Vi levererar system som kan kopplas mot all tänkbar utrustning, brand och inbrottslarmscentraler, Rakel, manöverbord mm.

Personsökningar startas oftast från en enhet i den fasta utrustningen, t.ex. från ett manöverbord, en driftdator, fasta larmknappar, en telefon, en Rakelterminal.

En larmsökning kan tas emot av en eller flera personsökare samtidigt.

Larmkvittens kan fås om man använder de mer avancerade personsökarna antingen via Rakel eller GSM som ”backkanal”.

Själva sändningen sker på VHF bandet 146-170 MHz eller UHF-bandet 425-470MHz.
Kommunikationen mellan den fasta utrustningen och personsökarna sker via ett protokoll som heter Pocsag är det vanligaste protokollet för personsökning som dessutom är öppet. Flera tillverkare erbjuder personsökningsprodukter med detta protokoll, detta säkerställer utveckling samt konkurrens

I och med att man har en egen sändare så har man full kontroll över utsändningen till i princip ingen rörlig kostnad.

Rakel/TETRA