Linus

Trådlöst processövervakningssystem hos NORD-LOCK i Mattmar

NORD-LOCK

NORD-LOCK är världsledande inom skruvsäkring och utvecklar, producerar och säljer killåsningsbrickor för skruvförband utsatta för vibrationer och dynamiska belastningar.
De har under en tid med olika medel försökt ytterligare förbättra utnyttjandegraden i sin maskinpark.
NORD-LOCK har en högt automatiserad process med bl.a en helautomatisk härdningsprocess där en robot laddar i och laddar ur härdnings-linen, de har även en stor ytbehandlingsprocess som även den är högt automatiserad. I och med den kraftigt integrerade processen så blir de känsliga för driftstopp av olika slag.

Utmaningen

Tidigare har den enskilda utrustningen larmat med en kontrolllampa men detta larm har endast presenterats lokalt vid maskinen.

I och med att det är en kraftigt automatiserad process finns det utrymme för driftspersonalen att även sköta andra arbetsuppgifter, men vid en ev. processstörning så måste de få reda på det med en gång.

Härdningen t.ex är en känslig process där det kan krävas ett snabbt ingripande om ett processvärde skulle avvika.

Om driftspersonalen varit ifrån utrustningen en tid och det visar sig att en maskin då har stannat, innebär detta att den varit nere en kortare eller längre tid. Om detta driftstopp sedan drabbat den delprocess som utgör flaskhalsen i processen är skadan än värre.

Automationsingenjör Linus Nilsson fick i uppdrag av företagsledningen att undersöka hur dessa driftsavbrott kunde minimeras/förkortas.

Lösningen

Efter en lång studie av möjliga system valde Nordlock och Linus ett system med personsökare från Amity Systems.

Linus säger:

” För oss var det mycket viktigt att i realtid få information om en enskild utrustning inte fungerar som den ska.  Efter att ha pratat med Mats på Amity Systems fick jag låna ett personsökningsystem för att prova,  först lät det för bra för att vara sant, att ett personsökningssystem skulle kunna anslutas till vår befintliga utrustning och sedan skicka ut fellarm och annan driftsinformation direkt till vår personal.  Att detta dessutom sker helt utan kostnad för själva meddelandet var även det fantastiskt i och med att man först börjar tänka på olika SMS-lösningar. Dessutom får personalen information t.ex. om en inpall är tom, en utpall är full o.s.v. Personsökarna ger dem en större frihet, och när de har lunch- eller kafferast kan de lugnt sitta ner i matsalen utan att vara oroliga för att något inträffar under tiden.

 Själva anpassningen till vår processövervakning gick extremt lätt, efter endast en timmes arbete med att anpassa gränssnitten så hade jag ett system som skickade maskindata direkt till personsökarna. Då var det lätt att bestämma sig!

Mats hjälpte mig med frekvensansökningen hos Post och Telestyrelsen och efter det att vi fick en frekvens tilldelad, så var det bara att beställa utrustningen.

 Vi kan nu låta utrustningen skicka i princip obegränsat med information till all berörd personal för några hundralappar per år i licenskostnad. Täckningen med den lilla gummiantennen som ingick täcker med råge vår fabrikslokal på 4500 m2 och täckningen går enkelt att utöka om det krävs.

 Effektiviseringsvinsterna är stora så systemet kommer betala sig mycket fort! Alla berörda inom företaget är mycket positiva till systemet.”

Utrustningen som Nordlock investerat i består av en Connexions 3 Personsökningssändare med anpassningsbara seriegränssnitt och fasta digitala ingångar. Systemet kan enkelt byggas ut med fler serieportar, obegränsat antal digitala ingångar, USB port, telefoninterface mm.

Personsökarna är GEO 84ZAA, den robusta sökaren med marknadens största display.