Utalarmeringsystemet Amsys 2020 RR, utmanar befintliga system med marknadens modernaste koncept.

Flexiblare än så här blir det inte. Förutom traditionella utalarmeringsfunktioner så är detta systemet att växa i. Systemet utvecklas ständigt, detta eftersom att systemet bygger på Amsys AIO, en enhet som är levererad i över 1000 exemplar som används i många tillämpningar. Med konfigurationsverktyget kan nära på valfria logiska  funktioner skapas.

Exempel på funktioner (egna logiska funktioner kan enkelt skapas)

Händelse Funktion
Litet  Larm från SOS Startar Ljud
= ovan Skickar Personsökning
= ovan Öppnar Portar
= ovan Tänder Ljus
Stort Larm från SOS som ovan + skickar SDS till Rakel
Mottaget SMS ”Ljus” Tänder Ljus
Mottaget SMS ”Dörr” Öppnar dörren
Mottaget Status från Rakel Styr inkommande larm från SOS till vald grupp
Mottaget SDS ”Total” Startar totallarmsfunktionen i systemet
Larmkvittens direkt från brandpersonal Skickar larm till eget befäl över Rakel/GSM/Psök om någon i gruppen inte kvitterat larmet. Kvittens till SOS (utalarmering klar) kan om så önskas skickas då visst antal ur personalen kvitterat
Eget brand, inbrottslarm etc Skickar vidare larm över Rakel, GSM och/eller P-Sök
Mottaget SMS ”Räckvidd” Skickar Test 1, Test 2 tom Test 100 på unik RIC-kod för räckviddskontroll av egen P-sök
Mottaget SMS/SDS ”Status” Initierar självdiagnos av systemet och sänder statusrapport som SMS/SDS tillbaka till avsändaren. (Vid ev. driftstörning så skickar  systemet naturligtvis rapport automatiskt)
Ringa från Rakelmobil till systemet Ljudet spelas upp på högtalarsystemet på stationen

Det ovan är bara exempel, med hjälp av det kraftfulla konfigurationsverktyget gör att vi enkelt kan skräddarsy funktioner för just Ert behov.

Styrning av systemet

Förutom att vara ett traditionellt utalarmeringssystem som gör det som det ska utan krångel så finns det så mycket mer funktionalitet för den som så önskar.
Man kan mao starta med den grundläggande utalarmeringsfunktionen för att sedan om behov uppstår bygga ut systemet

Styrning och övervakning av systemet är exempel på sådana tilläggsfunktioner,  detta kan ske på flera sätt antingen via Rakel eller GSM så att man slipper vara låst till en operatörsplats eller via

Integrering mot K L Ö S och andra system

Självklart kan man även integrera system för automatisk larmmottagning, positioneringssystem mm om man önskar, allt via Rakel. Det finns även möjlighet till analog signalering mot analoga Auroror, talmottagare mm
Larm kan skickas ut på organisations datorer via vår applikation WS-Alarm

Ladda ner broschyr om systemet här

Läs historien om hur systemet blev till

Lär dig mer om systemet genom att titta på dessa videosekvenser

Amsys 2020 RR är godkänt av MSB och SOS Alarm