TetraPak624_208

Projektarbete Tetra Pak Packaging Material Sunne AB

Presentation

Vi är 2 tjejer, Sofia Björkdahl och Ida Thorin, som läser Produktionsledarutbildningen på Broby Grafiska i Sunne. Under vår första LIA valde vi att vara på Tetra Pak Packaging Material Sunne AB. Under våra 10 veckor där jobbade vi med ett projekt som vi tilldelats.

 

Uppdrag/Projekt

 

Vi fick i uppdrag av Tetra Pak Sunnes logistikavdelning att ta fram ett system för de inkommande lastbilarna. När vi kom dit hade de inget fungerande system, det var inte lättjobbat eller lättförståligt för varken personalen eller chaufförerna. Vi skulle väga in en rad olika faktorer som t.ex. säkerhet.

 

Vårt arbete

 

Vi började med att se på hela flödet för att få en övergripande uppfattning och upptäckte att eftersom det är chaufförer från hela världen var språket en stor orsak till missförstånd. Vi fick som förslag när vi tilldelades projektet att titta på ett system liknande det Bilprovningen använder sig av. Men när vi vägt in alla fakta vi hade kom vi fram till att vi behövde något annat. Jag (Sofia) som arbetat som kock i mer än 10år kom då att tänka på restaurangpuckar, kollade upp olika leverantörer för att begära in offerter som vi tillsammans med puckarnas utförande jämförde och vägde mot varandra.  Efter att vi haft ett möte med berörd personal kom vi fram till att det var restaurangpuckar vi skulle satsa på och att det Amity Systems AB hade var det vi ville jobba vidare med.

 

Införande av system med restaurangpuckar

 

Eftersom Amity Systems AB erbjöd 1 veckas lån av puckar valde vi att göra ett test för att se om vår idé fungerade lika bra i praktiken som i vår vision. Inför lånet valde vi även att göra en lätt instruktion på 11 språk för att minimera risken för missförstånd. Efter att ha testat systemet med puckar under 1 vecka och blivit positivt överraskade av den långa räckvidden och hur enkelt det var att använda bestämdes det i samråd med berörd personal att det skulle bli kvar.  När de fått prova kom vi även fram till att vi skulle köpa in 2 st puckar till, så nu finns det totalt 7 puckar på Tetra Pak Sunne.

 

Utfall/Sammanfattning

 

Vi har fått väldigt många positiva reaktioner från alla som på något vis varit delaktiga i vårt projekt på Tetra Pak Sunne. Men det var inte bara personalen som tycker att det blivit mycket bättre och tydligare utan även chaufförerna har framfört sina åsikter. Chaufförerna brukar annars endast föra fram sin åsikt när det är något negativt men de har alla varit mycket nöjda med systemet med puckar. Vi kunde stolta och nöjda lämna över ett välfungerande system som förenklat arbetet för personalen och gjort det tydligare för chaufförerna.