nav

Statuspaneler & navigation för Rakel

Vi har ett djupt samarbete med Finska Elektro-Arola inom detta affärsområde.

Rakel bygger på en teknik som heter TETRA. I Finland var man tidigt ute med TETRA långt innan vi i Sverige anammade tekniken.

Elektro-Arola har ett gediget kunnande inom TETRA och har tagit fram några riktigt intressanta tillbehör till Rakel.

 

SNP Light

SNP Light lanseras i samband med Rakeldagen 2014, vi har tagit erfarenheter från vår andra produkter och utvecklat något alldeles extra.
Den har har statuspanelen integrerad i skärmen, det är en otroligt flexibel produkt, den kan skicka status till  fyra  samtidiga mottagare, GPS position till två, starta slå av navigation mm och allt detta med ett enda knapptryck.

Även SNP Light fungerar ihop med alla validerade Rakelmobiler som alla andra våra Rakeltillbehör.
Den är gjord med tydlighet och enkelhet i fokus, knapparna har tydlig kontrast.

Med SNP Light får ni många fantastiskt kraftfulla funktioner, som dessutom är enkel att använda. Kan det bli bättre ?

Statuspanelen SKL

Många tycker det är för ”pillrigt” att skicka SDS och status direkt via terminalen, särskilt när man behöver ha koncentrationen på annat.
SKL har tydliga fysiskta knappar för att enkelt kunna skicka meddelanden, dessutom kan man som sekundär funktion skicka sin GPS position.
Statuspanelen är så intelligent att den kan skicka fordonets position med olika periodicitet.

Man kanske konfigurerar den så att den skickar position kontinuerligt när man är under uttryckning, när man rapporterar ”framme på skadeplats” slås positionssändningen av.

Det går att ställa in att den skickar position på många andra sätt, om fordonets rört sig X meter och eller med visst intervall.

Den kan skicka status till två destinationer med ett knapptryck, ex skicka status ”Framme på skadeplats” både till SOS Alarm och till eget befäl, vilket sparar kapacitet i Rakelnätet.

Statuspanelen har under 2012 genomgått en större uppgradering, den hanterar nu både ISSI & MSISDN, mottagning av fler sändprofiler från SOS Alarm mm.

Amsys Actis

Statuspanelen SKL ihopkopplad med en 7 tums navigator för tydlig navigering. Vid mottagning av ett larm visas larmtexten på skärmen och navigatorn startar navigering till målet.

Actis har många flera inställningsmöjligheter än många andra navigatorer, den kan undanta flera olika typer av vägar vid ruttoptimering.

Actis har under andra halvan av 2012 kraftigt uppgraderats med snabbare processor, inbyggt batteri, WIFI mm.

Naturligtvis är systemet godkänt av MSB