AndJan

Nytt modernt personsökningssystem på SSAB i Oxelösund

SSAB har bytt ut sitt över 30 år gamla personsökningssystem i Oxelösund mot ett nytt som även det drivs i egen regi. En yta stor som Monaco och stora krav på täckning även inomhus ställer stora krav på lösningen.

Det befintliga personsökarsystemet var ganska komplext. Det var cirka 30 år gammalt, hade tjänat ut och var kopplat mot telefonväxeln, manöverpanel, brand- och inbrottslarmcentralen samt en stor mängd driftlarm från olika delar i stålverkets komplexa process.

– Vi hade börjat titta på olika systemlösningar. En sak vi redan tidigt förstod var att vi behövde gå upp i frekvens på utsändningen, säger Anders Jansson, elektronikingenjör på SSAB i Oxelösund med ansvar bland annat för personsökningssystemet.

 

Befintligt system hade två sändarsiter som arbetade på 26 MHz. Det är en långt ifrån ideal frekvens för att få inomhustäckning.

– Vi hade problem med täckningen särskilt inomhus. Vi var dock eniga om att vi ville ersätta systemet med ett modernare personsökningssystem. Han menar att personsökning som teknik betraktat har många fördelar.

– Har man ett eget system vet man att sändningen går ut, vilket man ju inte kan vara säker på om man använder exempelvis SMS. SMS i en kritisk verksamhet som vår fungerar inte, konstaterar han.

 

Under utvärderingen när man tittade på många alternativ från olika leverantörer fastnade man till slut för Amity Systems systemlösning. Systemet är uppbyggt kring Amsys AIO. En komponent som han menar har visat sig vara väldigt mångsidig.

– Vårt system består av ett antal sådana. Två av dem går som sändarsiter och resten fungerar som larminsamlingspunkter. Vårt område är stort så det var av nästan ovärderligt värde att de olika AIO-enheterna kommunicerar via vårt datanätverk. Vilken dröm att installera! Dessutom övervakar AIO-enheterna varandra. Går en ned eller om man får ett avbrott på nätverket så skickas fellarm ut till rätt resurs via personsökning och som SMS. På SSAB i Oxelösund har man till och med sändarövervakning där sändarna mäter fram- och backeffekt vid varje sändning. Är mätvärdena inte OK så skickar den andra sändaren fellarm.

– Min bedömning är att vi har fått ett mycket robust och framtidssäkert system. Sändarna går på 400 MHz, så nu har vi fullständig täckning över hela området något vi inte hade innan, säger han.
En annan fördel hand ser med lösningen är att Amsys AIO är klara för TETRA om man skulle välja att byta ut sitt nuvarande kommunikationsradiosystem. Leverantören Amity har även aviserat stöd för DMR.

– I båda fallen skulle vi kunna få ut larm även på komradion, säger han.

Avslutningsvis nämner Anders Jansson att andra saker som var viktiga vid valet av nytt personsökningssystem – utöver en bra totalkostnad för installationen – var att systemet sänder med ett öppet protokoll för personsökarna. Här föll valet på personsökare av märket Scope en stor och tydlig display.

FAKTA SSAB Oxelösund

SSABs anläggning i Oxelösund är lika stor till ytan som Furstendömet Monaco. SSAB är specialiserade på höghållfasta stål och mycket av framgångarna inom det området får tillskrivas en speciell kylteknik. I Oxelösund finns världens starkaste kvartovalsverk. Tryckkraften är hela 100 000 kN (10 000 ton). Där valsas 29 cm tjocka ämnen ned till plåt i tjocklekar från 150 mm ned till 4 mm. Plåtarna blir alltid plana och kan bli upp till 40 meter långa. I Oxelösund tillverkas grovplåt från järnmalmspellets. Det är ganska unikt att för ett stålverk att ha denna processbredd. Anläggning går i kontinuerlig drift och sysselsätter 2500 personer.

(Källa SKEF News)  Bilden ovan på Anders Jansson, SSAB