12

Kommunikationsradio & radiomodem

Komradio som app

Vi lanserar nu 2017 en helt fantastisk lösning, nämligen en professionell app för komradiofunktionalitet , Team on the Run.
Med Team on the Run så får du massa nya möjligheter som till viss del liknar dom blåljusanvändarna m.fl.  får i Rakelsystemet.

Fabrikat av fysiska produkter

Kenwood

Kenwood startade med professionell komradio 1978 och under 2001 släppte man den första digitala komradion som baserades på P25 protokollet.

2008 lanserades NEXEDGE®, vilket är ett avancerat digitalt komradiosystem som vann det prestigefyllda Federation of Communications Services Gerald David OBE Innovation in Business Radio Award i 2010.

Till dags dato finns det mer än 1 000 000 NEXEDGE® och NEXEDGE® ATEX godkända apparater i användning med tusentals användare i 100 tals olika applikationer, från affärs och industrisystem till Public Safetylösningar i över 160 länder.

I linje med teknologiutvecklingen och hållningen till öppna protokoll har nu Kenwoods portfölj av digital komradio signifikant utökats och nu finns den revolutionerande NX-5000 serien. Denna erbjuder dubbla teknologier, multiprotokolls och oöverträffad interoperabilitet i en mängd olika applikationer eftersom den stödjer analog FM och två olika digitala protokoll i en och samma radio.

Kenwoods ETSI kompatibla komradio täcker NEXEDGE® dPMR, ProTalk® licensfri radio, dPMR 446, DMR och i årskiftet 2016/17  ett system för att överlappa gapet mellan traditionell två-vägs radio, intercom and full-duplex telefoni, ett lättanvänt licensfritt bärbart DECTsystem.

För att komma till vår webbshop klickar du här

RF DataTech

RF DataTech är ett ledande Europeisk företag som utvecklar och tillverkar ett stort urval av Data Radio, Radio Modem, Telemetri radio, Radio för personsökning, RF moduler, Data loggers & satellitmodem.

Wood & Douglas

Wood & Douglas tillverkar en helt fantastisk produkt för punkt -till multipunkt kommunikation. Perfekt för datainsamling från exempelvis pumpstationer.

För att komma till vår webbshop klickar du här

Användningsområden för radiomodem

Kort om kommunikationsradio

En kommunikationsradio, komradio, är en radioapparat som är både sändare och mottagare, en så kallad tranceiver. Kommunikationsradio används i många sammanhang, till exempel inom flygtrafik, sjöfart och räddningstjänst samt av radioamatörer, jägare, industrin,polisen med flera. En bärbar kommunikationsradio kallas ofta walkie-talkie. Mobiltelefoner räknas i allmänhet inte som radiotelefoner, då samtal direkt mellan telefonerna inte är möjliga.

Användning

Kommunikationsradio kan användas i huvudsak på två sätt:
• direktkommunikation mellan två eller flera stationer utan kontakt med någon basstation – detta ger en relativt kort räckvidd men har fördelen att vara oberoende av infrastruktur (basstation)
• med basstation, även kallat repeater eller relästation – räckvidden blir längre men man måste befinna sig inom basstationens täckningsområde.
Kommunikationen i kommunikationsradio skickas i de flesta system i klarspråk, så att var och en inom hörbarhetsområdet med samma kanal kopplad (liksom personer i närheten) kan höra samtalet.
Det är i allmänhet förbjudet att berätta eller utnyttja det man hört, om det inte var riktat till en själv eller till allmänheten.

Kanaler

En komradio är konstruerad för att kunna användas med ett visst frekvensband, som i sin tur är uppdelat i kanaler med var sin frekvens. Då man talar i telefonen hör de som ställt in sin telefon på samma kanal. Det finns kommunikationsradioapparater som klarar kanaler på mer än ett frekvensband, men dessa är ovanliga. En del komradios kan turvis lyssna på två eller flera kanaler och automatiskt byta till den kanal där det för tillfället finns trafik.
Det är inte alltid som alla kommunikationsradioapparater för ett visst frekvensband har tillgång till alla kanalerna i bandet. Man bör då välja en kanal som alla man vill tala med har tillgång till. En grupp som kommunicerar  med hjälp av kommunikationsradio använder ofta en viss kanal, men då två olika grupper inom hörbarhetsområdet råkat välja samma kanal kan man vara tvungen att byta. I vissa frekvensband finns en allmänt använd anropskanal på vilken man kan berätta på vilken arbetskanal samtalet skall fortsätta. Man kan också privat komma överens om en anropskanal.
Då antalet kanaler för det mesta är mycket begränsat, förekommer system med så kallade subtoner: vid sidan av kanal väljer man då också subton och hör så bara dem som använder samma subton. Subtonen sänds i samband med den normala sändningen och känns igen av andra telefoner, som aktiverar högtalaren bara vid rätt subton. På så sätt hör man inte andra grupper som använder samma kanal, men fortfarande kan bara en person åt gången tala på kanalen.

frekvensinfo_våg

Räckvidd

Avståndet på vilket samtal kan föras varierar beroende på bland annat terränghinder, frekvens (våglängd), antennens egenskaper och använd effekt. Vissa frekvenser är också mer utsatta för störningar än andra. De radiosystem som använder digital kodning kan i någon mån kompensera för störningar och svag signal med system för felkorrigering. I traditionell radiotrafik används bokstavering för att nyckelord skall uppfattas trots störningar.
Hörbarheten på höga frekvenser (VHF, UHF) är i allmänhet i storleksordning mellan några kilometer och några tiotal kilometer, då vågorna under normala förhållanden inte kan ta sig mer än något förbi horisonten. Lågfrekventa radiovågor (kortvåg, mellanvåg och långvåg) kan höras på mycket långt håll under goda förhållanden, givet tillräcklig sändareffekt. Också med måttlig effekt kan samtal ibland höras på mycket långt håll.

Olika typer av hinder påverkar olika frekvenser olika, varför olika typer av kommunikationsradio lämpar sig för olika behov. Dels gäller det hur bra de tränger igenom hindren (skog, byggnader), dels hur bra de tar sig förbi hindren (byggnader, terrängformationer).
Antennens längd skall vanligen (beroende bl.a. på antenntyp) helst sammanfalla med våglängden. Ofta använder man kortare antenner (typiskt en halv, en fjärdedels eller en åttondels våglängd) på bärbara radioapparater, varvid en extern antenn kan öka hörbarheten, i synnerhet då den kan monteras på ett ställe med friare sikt. Å andra sidan dämpar en lång antennledning signalen. Smuts på antennen och metallföremål i närheten kan också störa.
Högsta tillåtna sändareffekt anpassas ofta med tanke på hur frekvensbandet skall användas. Hög effekt betyder att radion stör andra samtal på längre avstånd. I vissa fall är det tillåtet att använda en riktad antenn, som koncentrerar den tillåtna effekten i riktning mot den radiostation man skall kommunicera med