En global vardag
Vi möts dagligen av medias alla inslag om attentat och terror runt om i världen.
I Sverige har vi hittills varit relativt förskonade men tyvärr kan vi idag inte längre säga att dessa hemskheter bara sker utanför våra gränser. Hot och våld har ökat och är dessvärre en del av vår vardag. För våldsverkarna verkar inga platser vara undantagna. Alla platser där det vistas många människor är potentiella mål.
Sverige i dag
Vi har sedan tidigare fått ta del av fruktansvärda attentat på skolor i bland annat USA och Finland. Sedan hösten 2015 är detta en bister verklighet även för oss i Sverige.
Vi hoppas att händelsen i Trollhättan var en enskild tragedi i Sveriges skolhistoria och att detta inte ska inträffa igen. Vi ska komma ihåg att detta är ytterst ovanligt och de flesta svenska skolorna hittills har varit förskonade från liknande händelser. Samtidigt kan vi inte blunda för att detta kan upprepas i någon form.
Öppenheten utmanas
Det öppna samhället är en grundbult i vår demokrati på vilken också skolan vilar. Många skolor är stora, många människor rör sig där, och det är ingen liten och enkel uppgift att hålla ute ovälkomna besökare. Visst kan vi låsa ytterdörrar och ta in vakter men detta innebär att vi blir mindre välkomnande och att vi i viss mån låter våldsmakarna bestämma över våra liv och vår vardag.
Förebyggande säkerhetsarbete
Vi vet att många skolledare runt om i landet idag jobbar aktivt med att se över hur elevers och personals säkerhet kan garanteras. Alla är överens och medvetna om att det snabbt behövs åtgärder, riktlinjer och rutiner som kan förebygga och helst förhindra att tragedier likt den i Trollhättan upprepas.
Landets skolledare behöver de resurser och förutsättningar som krävs för att göra elevers och personals miljö så trygg och säker som möjligt.
I vissa fall behöver detta arbete kompletteras med säkra tekniska lösningar.

Amity Systems
Vi på Amity Systems har lång erfarenhet av att producera, leverera och integrera professionella lösningar för tal- och datakommunikation.
Våra lösningar finns idag inom de verksamheter som ställer mycket höga krav på säkerhet, tillförlitlighet, funktion och tillgänglighet. Våra kunder kan alltid kommunicera på ett säkert sätt och utan oönskade avbrott.
Teknik för ökad trygghet och säkerhet
Amity Systems har nu tagit fram School-Safeenheter för att öka tryggheten och säkerheten i skolvärlden.
School-Safe/R
De små och smidiga School-Safe/R enheterna bärs på kroppen (likt en personsökare) och kräver inga installationer eftersom de kommunicerar med varandra via det befintliga Rakelnätet*.
Vid upptäckt av hot eller fara behövs endast en knapptryckning på School-Safe/R enheten för att den sekundsnabbt skall skicka ett förvalt meddelande till alla andra School-Safeenheter på skolan.
Amity Systems  School-Safe/R enheter:
– Kan både skicka och ta emot viktig information. Varje organisation bestämmer själva vilka färdiga meddelanden som de vill ha som snabbval. Med ett knapptryck skickas meddelanden till enskilda individer eller förutbestämda grupper.
– Programmeras med lämplig larmtyp (ljud/ljus/vibration för att personalen på ett snabbt och säkert sätt skall kunna påkalla omgivningens uppmärksamhet utan att larmet skapar onödig uppståndelse.
– Har även möjlighet att använda GPS-positionering, vilken visar den plats som larmet har skickats ifrån.
– Kan blixtsnabbt skicka förutbestämda meddelanden till larmcentral och/eller väktare.

School-Safe/R enheten i praktiken
1. Personalgruppen förses med School-Safeenheter samt instruktioner om användande.
2. Vid upptäckt av hot eller fara trycker personalen på sin School-Safeenhet.
3. Förutbestämt meddelande skickas blixtsnabbt ut till övriga School-Safeenheter i verksamheten. Meddelandet kan t.ex. vara: ”Hot om våld, lås in dig och dina elever och invänta vidare instruktioner”.
4. Alla har nu möjlighet att snabbt agera utefter bestämda riktlinjer.

 

*Rakelnätet är ett digitalt kommunikationssystem som främst används av skydds- och säkerhetsmyndigheter. Systemet är utbyggt över hela landet och används idag av stat, kommun, landsting och kommersiella aktörer med verksamhet inom allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Rakelnätet är extremt säkert för kritisk kommunikation och används dagligen av bl. a av polis, ambulansverksamhet och räddningstjänst.

Share →