Äntligen säger många, dvs nu är Rakelpersonsökaren TME-260 godkänd* för användning i Rakelnätet.

Efter diskussion med ansvariga på MSB så kommer någon form av abonnemang för personsökning i Rakel lanseras. Abonnemangsformen kommer enligt uppgift vara attraktiv och den kommer publiceras någon gång under November.

Om någon kund vill gå in på bred front med Rakelpersonsökaren så kan det finnas möjligheter att diskutera priset för abonnemanget. Kontakta oss på Amity som gärna förmedlar kontaktuppgifter till ansvariga inom MSB.

Personsökare är ett kanske felaktigt begrepp, den går även att sända meddelanden och status via den på ett väldigt enkelt sätt. Många tycker det är positivt att det kommer en produkt som är såpass lättanvänd.

TME-260 har under sommaren 2012 fått en ny förbättrad antenn, som ger kraftigt förbättrad täckning.

Tagged with →  
Share →