Många av våra kunder inom framför allt den Svenska Räddningstjänsten har efterfrågat möjligheten att kunna använda lantmäteriets karta i våra navigationssystem. Detta är nu möjligt i Actis 7, kontakta oss för fler detaljer

Kartdatabasen som normalt levereras med Actis 7 och SNP systemen kommer från TeleAtlas, för övrigt är det samma kartmaterial som finns i TomTom med flera navigatorer.

Gaminsnavigatorns kartmaterial kommer från Navteq

Tagged with →  
Share →